แคปชั่นโสด / อ่อย Quotes 33

สุ่มแคปชั่นเด็ดๆ

รู้สึกใจหวิวๆ เหมือนหิวอะไรที่ไม่ใช่ข้าว

::หิวข้าว,หิวเธอ,อ่อยแรง,กินข้าว,กินเธอ