แคปชั่นโสด / อ่อย Quotes 26

สุ่มแคปชั่นเด็ดๆ

กระทงมันหนัก รับสมัครคนช่วยถือ

::ลอยกระทง,อ่อย