สุ่มแคปชั่นเด็ดๆ

I am a slow walker, but I never walk back. - Abraham Lincoln
คำแปล/ความหมาย: ผมเป็นคนเดินช้า แต่ไม่เคยเดินถอยหลัง -  อับราฮัม ลินคอล์น

::สร้างแรงบันดาลใจ