สุ่มแคปชั่นเด็ดๆ

กระทงแค่หลงทาง แต่คนข้างๆอะหลงรักหมดใจ

::ลอยกระทง,ลอยกะทง,กระทงหลงทาง,รักหมดใจ