สุ่มแคปชั่นเด็ดๆ

ไม่อยากลอยกระทงหรอก อยากลอยกะเธอมากกว่า

::ลอยกระทง,ลอยกะทง