สุ่มแคปชั่นเด็ดๆ

หน้าหนาว…ต้องยกหื้อเชียงใหม่ แต่ถ้าน่าฮักปะล้ำปะเหลือ…ยกหื้อเปิ้นได้ก่อ

::แคปชั่นเชียงใหม่