สุ่มแคปชั่นเด็ดๆ

ถ้าเบื่อก็บอกกัน ไม่ใช่หันไปบอกใคร

::แคปชั่นเบื่อ