สุ่มแคปชั่นเด็ดๆ

หลายใจเราไม่ชอบ ถ้าหลายรอบอ่ะพอได้

::หลายใจ